Mersan Mermer Analiz Sonuçları

Mersan Mermer Analiz Sonuçları

Burdur Bej Mermerinin Özgül Ağırlık Değerleri

Numune No Özgül Ağırlık (gr/cm3)
1 2,68
2 2,67
3 2,68
Ort. 2,68

Burdur Bej Mermerinin Özgül Ağırlık Değerleri

Numune No Kütlece Su Emme (%) Hacimce Su Emme (%)
1 0,06 0,17
2 0,13 0,36
3 0,16 0,44
4 0,11 0,28
5 0,12 0,33
Ort. 0,12 0,32

Burdur Bej Mermerinin Sismik Hız Değerleri

Numune No Sismik Hız (m/s)
1 6140
2 5932
3 6086
4 6034
5 6034
Ort. 6045,2

Burdur Bej Mermerinin Tek Eksenli Basınç Dayanım Değerleri

Numune No Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa) Tek Eksenli Basınç Dayanımı (kgf/cm2)
1 123,22 1256,54
2 128,09 1306,17
3 114,70 1169,86
4 93,51 953,56
5 123,35 1257,79
6 113,03 1152,63
Ort. 115,98 1182,76

Burdur Bej Mermerinin Eğilme Dayanımları

Numune No Eğilme Mukavemeti (MPa) Eğilme Mukavemeti (kgf/cm2)
1 16,91 172,40
2 16,05 163,70
3 11,57 118,02
4 14,13 144,12
5 10,19 103,88
Ort. 13,77 140,42

Burdur Bej Mermerimin Don Sonrası Sabit Yük Altında Eğilme Dayanımı

Numune No Eğilme Mukavemeti (MPa) Eğilme Mukavemeti (kgf/cm2)
1 10,13 103,33
2 10,03 102,24
3 11,09 113,12
4 11,04 112,58
5 11,79 120,19
6 11,36 115,84
Ort. 10,91 111,22

Burdur Bej Mermerinin Aşınma Değerleri

Numune No Ortalama Aşınma Dayanımı (cm3/50 cm2)
1 10,45
2 6,95
3 6,1
4 7,6
5 6,6
Ort. 7,54

Genel

  Özgül Ağırlık (gr/cm3) Su Emme (kütlece) (%) Sismik Hız (m/s) Basınç Dayanımı (MPa) Aşınma Dayanımı (cm3/50 cm2) Eğilme Dayanımı (MPa) Don Sonrası Sabit Yük Altında Eğilme Dayanımı (MPa) Don Dayanımı Sonrası Basınç Dayanımı (MPa)
Burdur Bej 2,68 0,12 6045,2 115,98 7,54 13,77 10,91 Yapılmadı

Mersan Mermer Ocak ve Fabrika Görüntüleri